36, Kim cương, ~2,52 ct 554, Kim cương, ~2,15 ct

Hiển thị kết quả duy nhất