Màu xanh với các chữ số phát sáng và các vạch chỉ giờ. Bộ đếm phút chronograph ở vị trí 3 giờ và bộ đếm giây nhỏ ở vị trí 9 giờ. Kim giây chronograph ở trung tâm. Thang đo tốc độ ở “rehaut” bên ngoài

Hiển thị tất cả 2 kết quả