52.63 x 34.40 x 13.05 mm

Hiển thị tất cả 2 kết quả