40.10 x 48.15 x 13.10 mm

Hiển thị kết quả duy nhất