Viên kim cương giọt lệ 0,09 ct tại vị trí 6h

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939BB / 6D / J61 / DDDD

7.185.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939BB / 6D / J49 / DD0D

5.126.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939BB / 6D / 964 / DD0D3L

4.512.000.000 VNĐ

Hàng đặt