Vành đính 76 viên kim cương baguette, 6,06 cts

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939

7.185.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939

5.126.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Đồng Hồ Breguet Chính Hãng

Breguet Reine de Naples 8939

4.512.000.000 VNĐ

Hàng đặt