Polished Sapphire Crystal with 6 H-shaped Titanium Screws

Đồng Hồ Hublot Chính Hãng 

HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG TOURBILLON SAPPHIRE

3.019.000.000 VNĐ

Hàng đặt