Các mốc giờ bằng 42 viên kim cương baguette, 2,77 ct và chỉ số xà cừ tự nhiên

Khám Phá Thương Hiệu Đồng Hồ Breguet Đẳng Cấp

Breguet Reine de Naples 8939

5.126.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Khám Phá Thương Hiệu Đồng Hồ Breguet Đẳng Cấp

Breguet Reine de Naples 8939

4.512.000.000 VNĐ

Hàng đặt

Khám Phá Thương Hiệu Đồng Hồ Breguet Đẳng Cấp

Breguet Reine de Naples 8939

7.185.000.000 VNĐ

Hàng đặt