650 viên kim cương, 3.661 cts, 151 kim cương baguette, 5,538 cts và 11 cabochon sapphire, 1,705 ct

2.856.000.000 VNĐ

Hàng đặt