48 viên đá quý màu cắt hình Baguette: Hồng ngọc, Hồng ngọc, Thạch anh tím, Ngọc xanh lam, Ngọc lục bảo màu xanh lam, Đá quý, Ngọc bích vàng và Ngọc bích cam

2.544.000.000 VNĐ

Hàng đặt